Jadwal Komprehensif Gelombang 1 Tahun 2017


KELOMPOK 1

NO NAMA NPM DOSEN MATERI
1
A. BUSTHOMI. M
1211080132
Dr. Imam Syafe’i, M.Ag
Tauhid/Ilmu Kalam dan Akhlak
2 YULI ANDIKA
1211080018
Dr.Yosep Aspat Alamsyah, M.Ag
Syari’ah (Ibadah dan Muamalah)
3
NUR AZIZAH
1311080019
Drs. Amirudin, M.Pd.I
Akhlak (Kepada Khalik dan Makhluk)
4
RIDO KURNIA
1311080087
Drs. Yahya AD, M.Pd
Kedudukan Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan
5
HENI DEKA PRATIWI
1311080011
Andi Thahir, M.A.,Ed.D
Teori-Teori (Model Pendekatan Konseling)
6
EGA FITRIANI
1311080100
Mega Aria Monica, M.Pd
Kualitas Pribadi Konselor
7
NOVI ALVI ANITA
1311080088
8
ANGGI RAMADANI
1311080094
9
RITA OKTAVIA
1311080004
10
ROMAYTA TRI. A
1311080036

KELOMPOK 2

NO NAMA NPM DOSEN MATERI
1
MUHAMMAD REFA’I
1211080141
Dr.Yosep Aspat Alamsyah, M.Ag
Tauhid/Ilmu Kalam dan Akhlak
2
SEPTIANI AMANAH
1311080012
Drs. Amirudin, M.Pd.I
Syari’ah (Ibadah dan Muamalah)
3
MUNIK YUNI. A
1311080014
Dr. Imam Syafe’i, M.Ag
Akhlak (Kepada Khalik dan Makhluk)
4
UPI JAYANTI
1311080098
Drs. Yahya AD, M.Pd
Kedudukan Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan
5
DEWI ROSITA
1311080027
Andi Thahir, M.A.,Ed.D
Teori-Teori (Model Pendekatan Konseling)
6
SITI MASPUROH
1311080009
Mega Aria Monica, M.Pd
Kualitas Pribadi Konselor
7
IMAS ANGGRAENI
1311080024
8
ROSNAENI
1311080026
9
INDAH KUSUMA DEWI
1311080008
10
NOFRIANSAH
1311080006

KELOMPOK 3

NO NAMA NPM DOSEN MATERI
1
MELIA PURNAMASARI
1311080022
Dra. Uswatun Hasanah,M.Pd.I
Tauhid/Ilmu Kalam dan Akhlak
2 MIRA NIRMALA
1311080029
Dr. Umi Hijriyah, M.Pd
Syari’ah (Ibadah dan Muamalah)
3 ARIF HANAFI
1311080120
Drs. Amirudin, M.Pd.I
Akhlak (Kepada Khalik dan Makhluk)
4
RAHMAWATI DEWI
1311080118
Dr. Rifda El Fiah , M.Pd
Kedudukan Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan
5
ANDI SUKMA. D
1311080031
Andi Thahir, M.A.,Ed.D
Teori-Teori (Model Pendekatan Konseling)
6 EVITA SARI
1311080103
Hardiyansyah Masya, M.Pd
Kualitas Pribadi Konselor
7 MITA FITRI APSARI
1311080052
8
BINTI KHUSNUK. K
1311080085
9
DENITA ARIANI
1311080086
10
MERI PURNAWATI
1311080020

KELOMPOK 4

NO NAMA NPM DOSEN MATERI
1
ARDA MILI
1311080168
Dr. Erlina, M.Ag
Tauhid/Ilmu Kalam dan Akhlak
2
LIDIA WATI
1311080119
Dra. Uswatun Hasanah,M.Pd.I
Syari’ah (Ibadah dan Muamalah)
3
FITRIANA
1311080110
Dr. Umi Hijriyah, M.Pd
Akhlak (Kepada Khalik dan Makhluk)
4
AMELIA
1311080099
Dr. Rifda El Fiah , M.Pd
Kedudukan Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan
5
FIKI ANDREYANTO
1311080116
Busmayaril, S.Ag., M.Ed
Teori-Teori (Model Pendekatan Konseling)
6
WENNY AUDINA.K.S
1311080109
Drs.H.Badrul Kamil,M.Pd
Kualitas Pribadi Konselor
7 OZY ASMAWATI
1311080113
8
NURMA KUSNITA
1311080141
9
YASINTA OKTAVIA
1311080084
10
NOVALIA CITRA
1311080074

KELOMPOK 5

NO NAMA NPM DOSEN MATERI
1
HASRIATI MUSWIAH
1311080106
Drs. Sa’idy, M.Ag
Tauhid/Ilmu Kalam dan Akhlak
2
WIWIN RIYANTI
1311080017
Dr. Erlina, M.Ag
Syari’ah (Ibadah dan Muamalah)
3
RISKI AFIANTI
1311080034
Dr. Guntur Cahaya Kusuma, M.A
Akhlak (Kepada Khalik dan Makhluk)
4
MEYRISA DWI.A
1311080059
Defriyanto, SIQ.,M.Ed
Kedudukan Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan
5
EKA RASMAYANI
1311080058
Nova Erlina, SIQ.,M.Ed
Teori-Teori (Model Pendekatan Konseling)
6
AZIZAH CHAI.C
1311080046
Drs.H.Badrul Kamil,M.Pd
Kualitas Pribadi Konselor
7
MENI HAJRIYANTI
1311080061
8 SARIF HIDAYATULLOH
1211080084
9 RIA EFIKA
1311080062
10 JAMIATUN. N. H
1311080079
11
ADEATEP KARTASIM
1311080070

KELOMPOK 6

NO NAMA NPM DOSEN MATERI
1
MAYA PUSPA RINI
1311080063
Drs.H.Badrul Kamil,M.Pd
Tauhid/Ilmu Kalam dan Akhlak
2
RIRIN SUNDARI
1311080055
Dr. Guntur Cahaya Kusuma, M.Ag
Syari’ah (Ibadah dan Muamalah)
3
DEWI PURWATI
1311080050
Drs. Sa’idy, M.Ag
Akhlak (Kepada Khalik dan Makhluk)
4 ANGGI ARYA. R
1311080064
Dra. Laila Maharani, M.Pd
Kedudukan Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan
5
SITI NUR’AINI
1311080051
Nova Erlina, SIQ.,M.Ed
Teori-Teori (Model Pendekatan Konseling)
6 FEPBRINA
1311080054
Hardiyansyah Masya, M.Pd
Kualitas Pribadi Konselor
7
VERA ARIESTA.H
1311080092
8
KRISTIANI
1311080137
9
VENITRI AGUSTIANA
1311080114
10
MUSDARIAH
1311080076
11
AZIN AFIFUDIN
1111080057